Over ons

Studio Sun City

Future Audio Design

Wij ontwerpen de toekomst.
Verbeelding is onze kracht. Geluid is onze taal.

Studio Sun City ontwerpt immersive audio experiences waarbij de verbeeldingskracht van de luisteraar wordt ingezet om invulling te geven aan de Stad van de Toekomst.
We bieden hoop, troost en perspectief op een betere toekomst. Post-fossiel, inclusief en duurzaam zijn de kernwaarden van onze utopisch wereld. In co-creatie met ons publiek scheppen we inspirerende vergezichten.

Schrijver Amitav Ghosh doopte de klimaatcrisis in zijn boek The Great Derangement om tot een ‘crisis of the imagination’. Verandering zal niet tot stand komen door feiten en cijfers. Het is tijd voor nieuwe verhalen. We zullen onze collectieve verbeeldingskracht moeten mobiliseren.

In ons werk beleef je de stad van de toekomst. Met geluid zetten we in op een embodied experience. We bedienen ons van zowel theater, conceptuele als beeldende kunst, en maken hoorspelen, podcasts, muziek, voorstellingen en kunstinstallaties.
Belangrijke werken zijn Koffiedik; een podcast reeks waar Nederland 2104 vorm krijgt aan de hand van de verhalen van zes getalenteerde jonge schrijvers en City of Sound and Silence; een binaurale audiotour door de post-fossiele stad van de toekomst.

Studio Sun City werkt voor festivals, gemeenten, non-profit organisaties en (semi-)overheidsinstellingen. Daarbij gaan we altijd op zoek naar spannende samenwerkingen met andere kunstenaars, wetenschappers en beleidsmakers. Voor Studio Sun City is de samenwerking deel van het product; we werken transdisciplinair. Ons werk wordt gerealiseerd binnen het publieke domein, om zo de grootste impact op beleidsniveau te hebben.

Studio Sun City bestaat uit Jeek ten Velden, Frank van Kasteren en Ivo Schot.

Het Team

Jeek ten Velden is regisseur, theatermaker en theaterdocent. Hij studeerde in 2010 af op de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Sindsdien werkt hij voor diverse gezelschappen en instellingen als Orkater, Paradiso/Melkweg, De Nieuwe Oost en Het Concertgebouw. Daarnaast regisseert hij ook vaak bands en muzikanten, zoals de Amsterdamse band My Baby en het succesvolle muziekproject De Niemanders. Naast het hands-on-regie werk ontwikkelt Jeek zich steeds meer als conceptueel kunstenaar en concept developer van zowel auditief als beeldend werk. Met Sun City stelt hij zichzelf ten doel kunst te maken over de stad van de toekomst, in een post-fossiele duurzame wereld. Jeek ziet zich als regisseur graag als barometer van de tijd. Hij is een maatschappelijk geëngageerde maker met een grote voorliefde voor muziek, geluid en nieuwe media.

Partners van Studio Sun City