Rauw Vlees

Of je worst lust…

Voedsel, het is voor ons een vanzelfsprekendheid. Net als water uit de kraan en een dak boven je hoofd, maar wat is onze relatie met voedsel? Of is voedsel voor ons zo vanzelfsprekend dat we niet eens van een relatie kunnen spreken? En is dat erg?
Vanuit die vragen is Sun City het Rauw Vlees project gestart. Een project waarbij studenten van de Sint Lucas Academie in Eindhoven aan de hand van popsongs geschreven en uitgevoerd door Sun City videoclips maken over onze relatie met voedsel. Masterstudenten van de Sint Lucas Academie in Boxtel hebben installaties ontworpen om deze video’s te exposeren, een van die installaties is te zien in de Philips Fruittuinen in Eindhoven.

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

Bekijk meer!